Eucharistisch Jaar

Paus Johannes Paulus II heeft de periode oktober 2004 tot en met oktober 2005 uitgeroepen tot het Eucharistisch Jaar. In deze periode komt de Eucharistie nog meer centraal te staan in het leven van de Kerk. Een overzicht van berichtgevingen rond dit jaar en ook rond de Internationale Eucharistische Congressen is te vinden op een speciale website:

www.eucharistischjaar.nl

Diverse kerkelijke documenten gaan in op de betekenis van de Eucharistie. Deze zijn verzameld in een speciaal dossier op de site www.rkdocumenten.nl , de site met zeer veel Rooms Katholieke Documenten over tal van onderwerpen.