GEZEGEND ZIJ GOD

 


(te bidden vr of n de zegen met het Allerheiligste)


Gezegend zij God,

Gezegend zij zijn heilige Naam,

Gezegend zij Jezus Christus, waarachtig God en waarachtig mens.

Gezegend zij de Naam van Jezus,

Gezegend zij zijn heilig Hart,

Gezegend zij zijn heilig Bloed,

Gezegend zij Jezus Christus in het heilig Sacrament des Altaars,

Gezegend zij de heilige Geest. de Vertrooster,

Gezegend zij de verheven Moeder Gods, de heilige Maagd Maria

Gezegend zij haar heilige en onbevlekte ontvangenis,

Gezegend zij haar glorierijke opneming ten hemel,

Gezegend zij de naam van Maria, Maagd en Moeder,

Gezegend zij de heilige Jozef, haar zuivere Bruidegom,

Gezegend zij God in zijn engelen en in zijn heiligen.