Inleiding

De inventarisatie van plaatsen en tijden waarop het Allerheiligste Sacrament ter aanbidding staat uitgesteld, heeft de Gemeenschap voor Aanbidding, verbonden aan de Priorij Nazaret te Tegelen, kunnen maken dankzij de welwillende medewerking van de lezers van het tijdschrift Eucharistie en Geestelijk Leven. Wij pretenderen geenszins een volledig overzicht te geven, alle aanvullende informatie die u ons kunt geven, zullen wij graag in dit overzicht opnemen.

De gegevens hier zijn gebaseerd op de uitgave in druk uit 2003. Inmiddels is er een aantal wijzigingen doorgegeven. Uw reactie is altijd welkom. 

Kardinaal Simonis heeft het voorwoord geschreven bij het verschijnen van het speciale nummer van Eucharistie en Geestelijk Leven, waarin het onderzoek gepubliceerd is.